SlutavverkningGrupp 1 (Knatteligan) - Vårt bärighetsprojekt!

Under vintersäsongen 2016/2017 togs beslutet att starta ytterligare en slutavverkningsgrupp. Skördaren är den vilken avverkat vintertid men som varit mer känd i markberedningssammanhang som "spaden" under barmarkssäsongerna. J Amréns tar nu en paus med spaden och 931an kommer att gå i slutavverkning framöver. 

Gruppen blir komplett tillsammans med en specialbeställd skotare Komatsu 875. Skotaren är utrustad med extra breda hjul tillsammans med bärande band och gruppen kommer att vara speciellt nischad till att avverka på områden med sämre bärighet. Som en del i att bli än mer specialicerade har ett ytterligare bärighetshöjande steg varit att byta skördaren till en 8hjulig Komatsu 931XC med bärande band både fram och bak. Denna maskin var ute i drift våren 2018. Se vår informationsfilm kring avverkning i besvärligare områden här till höger.Grupp 2 (Lag 42)

Företagets andra slutavverkningsgrupp består av en skördare Komatsu 951 och en skotare Komatsu 895. Gruppen avverkar i första hand åt Norra Skog.

 
 

Grupp 3 (Vildhussarna)

Vildhussarna består idag av en skördare Komatsu 951 samt en skotare Komatsu 895. Laget har Norra skog som sin huvuduppdragsgivare och verkar i första hand runt Ragunda.

 
Om du har frågor eller några funderingar, kanske kring vårt nya projekt med bärighet, eller om du vill ha kontakt med någon i grupperna är du välkommen att ringa Jonas eller någon av förarna. Du hittar kontaktuppgifter under fliken kontakter.