Skogstjänster med kvalitet


Vår affärsidé är att med en bra kvalitet leverera skogstjänster till ett konkurrenskraftigt pris med så lite miljöpåverkan som möjligt, detta genom att använda modern och effektiv teknik.

För att bidra till ett uthålligt skogsbruk är vi stolta över att säga att vi är PEFC-certifierade.

Att vara certifierad innebär bland annat att vi tar hänsyn till kulturmiljö, skyddar marken från körskador och lämnar kant och skyddszoner kring sjöar och vattendrag och andra värdefulla områden som är viktiga för den biologiska mångfalden.
Det här händer hos oss just nu

Verkstaden är färdigbyggd och företagets verksamhet utgår idag helt och hållet från Vikbäckens industriområden 527. (Bredvid bilprovningen!)

J Amréns Skogsmaskiner uför idag precis som tidigare de maskinella och manuella skogliga åtgärder som hör skogsbruket till, vilken är vår huvudsyssla. Till exempel avverkning, gallring, manuellhuggning, markberedning, planering och planläggning.

Sedan verkstaden blev klar hjälper vi dig, både som företag och privatperson, att serva och reparera dina fordon. Vi har även möjlighet att flytta dig med vårt dunderbygge!

Till vår verkstad hör även en liten butik med diverse bra-att-ha-grejer så som oljor, kedjor, svärd och annat som hör skogsentreprenaden till. Vi hjälper dig också med nya hydraulslangar! 


Nu mer hittar du ytterligare en mekaniker i vår verkstad, Stefan! I och med att Kullsta bilverkstad avvecklat sin verksamhet skruvar Stefan idag hos oss dit både gamla och nya kunder är välkomna!
Välkommen in på ett besök!

Uppdaterat senast 2020.03.30

 
 Vi är återförsäljare åt Hydroscand